BARAKA DE BARREL - arabe              1m53

Vendue

Mère de VASCO PICAREL en 2009.

Mère de CARPACCIA PICAREL en 2012.

Mère de ENAM AL JANNA en 2014

Mère de GHAZIL AL JANNA en 2016